Spárování dlažebních kostek

Chemicky modifikovaná směs vysokopevnostních cementů určená k výplni spár především mezi dlažebními kostkami na komunikacích. Zvyšuje odolnost povrchu proti dopravnímu namáhání (zastávky MHD, kruhové objezdy…) a snižuje tak náklady při častých opravách.

Groutex Pavement - zálivková a spárovací malta.

Časté dotazy:

 • Lze maltu Groutex Pavement použít i na větší plochy?
  Ano, velikost ploch při aplikaci nerozhoduje, používá se i na náměstí, celé ulice, parkovací plochy apod.
 • Je nutné změnit způsob uložení kostek v podloží?
  Ne, uložení kostek do podloží se nemění, lze použít kterýkoli z běžně užívaných postupů – tj. do drtě, do suchého nebo mokrého cementového zásypu apod. Je pouze zapotřebí pohlídat výšku pro zalití spáry – viz dotaz níže.
 • Proč nepostačí pro spárování výška 1-2 cm?
  Taková výška (hloubka spárování) je naprosto nedostatečná. Důvodem je způsob fungování hmoty. Na rozdíl od standardní cementové hmoty (potěru, betonu apod.) obsahuje lepivé přísady, které potřebují navázání na okolní svislé plochy, aby mohly kostky vzájemně svázat a tak mohla plocha fungovat jako odolný celek. Navíc cca 0,5 cm od horní hrany kostky se při čištění malta vymyje (vytvoření plastické struktury) a o tuto výšku se celková výška zmenší. Je proto zapotřebí dodržet minimální hloubku pro zalití spár, což je alespoň 50% výšky kostky. V případě vysokých zatížení (TIR, kloubové trolejbusy a autobusy, vysoká frekvence dopravy atd.) se doporučuje tuto výšku adekvátně zvýšit, nejlépe do co nejvyššího možného zalití.
 • Lze spárovací maltu Groutex Pavement použít i proti prorůstání spár trávou a mechem?
  Samozřejmě. V případě, že jde jen o pochůzné plochy je možné zaspárovat u kostek 10 cm výšku kolem 3 cm. Je nutné vzít v potaz, že malta je vodotěsná, nedochází tak k průsakům přes spáry a je proto nutné počítat s větší odtokovou kapacitou z plochy.
 • Je nutné větší plochy nějak dilatovat?
  Pokud to umožňují provozní podmínky a rastr kostek (pravidelný) je možné plochy (po cca 6 m) dilatovat, např. pružným polyuretanovým tmelem. Skládají-li se ale kostky do tvarů (např. vějíře), byly by dilatace velmi pracné a často neodhadnutelné. V tom případě je lepší nechat materiál vytvořit vlastní dilataci, většinou vlasovou nebo menší trhlinku. Dlažební kostky jsou drženy stále ze tří stran, což pro většinu zatížení postačuje.
 • Dá se malta použít pro spárování betonové dlažby?
  Samozřejmě ano, ale technologie betonových dlažeb s tím nepočítá, jelikož se betonové kostky ukládají na sraz (některé typy jsou navíc opatřeny zámky). Maltou se ale dají vyplnit různé okrajové spáry k obrubníkům a další zbytková místa.
  Nicméně v případě vysokého zatížení a smykového namáhání (točení koly..) je to možné. Vzhledem k tloušťkám betonových kostek (cca 5 cm) je ale nutné zaspárovat celou výšku. Šířka spáry by se měla pohybovat kolem 10mm.