Podlévání

Obecné zásady při podlévání maltami GROUTEX

 • pracovat při vhodném teplotním rozmezí, při teplotně hraničních podmínkách (pod +5 oC, nad +35 oC) dbát na v technickém listě popsaná opatření. Při nepříznivých podmínkách s materiálem nepracovat !!
 • využít možnosti zdrsnění povrchu přebroušením, otryskáním, brokováním atd.
 • odstranění veškerých nečistot z povrchu smetením, vyfoukáním, vyšplícháním apod., nejlépe pak kombinací těchto metod
 • dostatečné nasycení podkladního (okolního) materiálu vodou (okolí nebude odebírat vodu ze zálivkové malty)
 • správná příprava zálivkové malty dle technického listu, zvláště hlídat množství záměsové vody – nepřeřeďovat !!
 • na větší vzdálenosti nebo u složitých zalévaných tvarů podpořit tečení materiálu poklepem, krátkými vibracemi, ručním nářadím nebo pomůckami (dráty apod.)
 • dbát, aby na povrchu byl materiál správné konzistence, nikoli naředěný např. zbytkovou vodou. Z tohoto důvodu je vhodné prostor částečně přeplnit a následně zarovnat s okolím ručním zednickým nářadím
 • dbát na dobrou soudržnost případných bednění a jejich vodonepropustnost
 • konzultovat případné nejasnosti nebo specifika

Výhody podlévání materiály GROUTEX:

 • snadná příprava jednokomponentního materiálu
 • k penetraci se používá pouze voda
 • není zapotřebí čekat na vysušení podkladu
 • materiál chrání zalité železné prvky před korozí
 • samonivelační vlastnosti
 • rychlý náběh pevnostních parametrů
 • jedním materiálem zakotvíme a podlejeme
 • cenová výhodnost
 • Proč používat materiály Groutex