Obecné zásady a výběr materiálu ke kotvení

Obecné zásady při kotvení maltami GROUTEX

 • pracovat při vhodném teplotním rozmezí, při teplotně hraničních podmínkách (pod +5 oC, nad +35 oC) dbát na v technickém listě popsaná opatření. Při nepříznivých podmínkách s materiálem nepracovat !!
 • používat kvalitní neopotřebované vrtáky (důležité z hlediska velikosti vrtaného otvoru)
 • nepoužívat vrtáky nesprávných průměrů (např. pouze + 1 mm nad průměr kotvy)
 • využít možnosti zdrsnění povrchu vývrtu speciálními nástroji, zvláště vhodné u hladkého jádrového vývrtu
 • odstranění veškerých nečistot z vývrtu vymetením štětečkem, vyfoukáním, vyšplícháním apod., nejlépe pak kombinací těchto metod
 • dostatečné nasycení okolního materiálu vodou (okolí nebude odebírat vodu z kotevní malty)
 • správná příprava kotevní malty dle technického listu, zvláště hlídat množství záměsové vody
 • aplikovat materiál po jedné straně vývrtu k vytlačení vzduchu a případných zbytků vody
 • dbát, aby na povrchu byl materiál správné konzistence, nikoli naředěný např. zbytkovou vodou. Z tohoto důvodu je vhodné vývrt částečně přeplnit a následně zarovnat s okolím ručním zednickým nářadím
 • konzultovat případné nejasnosti nebo specifika

Výhody kotvení materiály GROUTEX:

 • snadná příprava jednokomponentního materiálu
 • k penetraci se používá pouze voda
 • není zapotřebí čekat na vysušení vývrtu
 • materiál chrání ukotvené železné prvky před korozí
 • rychlý náběh pevnostních parametrů
 • jedním materiálem zakotvíme a můžeme i podlít, např. patku ukotvovaného sloupu
 • cenová výhodnost
 • Proč používat materiály Groutex

Cenové doporučení z praxe:

Z ekonomického hlediska nemá větší smysl využívat natěsno minimálních hraničních hodnot velikosti kotevního otvoru.
Z hlediska vlastní kvality práce a bezpečnosti (u kotvení prvořadé) je vhodnější použít o něco větší průměr vrtáku, který následně zajistí lepší přístup do otvoru, tj. vyčištění, jistější usazení kotvy na střed a další parametry. Přitom vzhledem k ceně kotevního materiálu jsou náklady vůči „JISTOTĚ“ zanedbatelné.
Příklad (ceny bez DPH):
průměr kotvy 20mm, hloubka 200mm, počet kotev – 100 ks
a) průměr vrtání – 30mm – cena za Groutex 601 – 320,- Kč
b) průměr vrtání – 36mm – cena za Groutex 601 – 560,- Kč
tj. náklady na jednu kotvu vzrostly pouze o 2,40 Kč, celkově o 240,- Kč, což je ve srovnání s cenou ukotvené technologie zanedbatelné.