Nátěry a ochrana

Úkolem materiálů je zajistit ochranu podkladu proti povětrnostním vlivům.

Barbofloor – cementová stěrka k dodatečnému zvýšení povrchové odolnosti cementových potěrů (omezení prašnosti, zvýšená odolnost apod.).

Curol SiT60 - nátěr (nástřik) na cementem vázané hmoty k ochraně před rychlým vyschnutím (popraskáním), např. betonové podlahy, opravné malty apod.

 

Časté dotazy:

 • Je možné Barbofloor využít jako izolaci proti ropným látkám?
  Barbofloor nevlastní atest jako izolace proti průsaku ropných látek (z důvodu jeho odlišného způsobu využití, nejde o izolaci), přestože svými vlastnostmi zabraňuje jejich prostoupení do následujících vrstev. Ropné látky ale po jejich mechanickém odstranění zanechají na povrchu Barboflooru skvrny. Je-li tato situace z hlediska uživatele nežádoucí, lze strukturu Barboflooru povrchově uzavřít např. bezbarvým nátěrem na syntetické bázi.
 • V čem se odlišuje konečná povrchová úprava a izolace minerálního podkladu ze stěrky Barbofloor a Multicret DS2000?
  Obě varianty zabrání pronikání vlhkosti do minerálního podkladu. Jde-li pouze o tento efekt je levnější variantou stěrka DS2000. Vyžaduje-li se izolace proti tlakové vodě je nutné využít stěrku DS2000 v předepsané spotřebě. Má-li být povrchová úprava jen lehce mechanicky odolná (např. občasná pochůznost apod.) je rovněž levnější variantou DS2000. Vyžaduje-li se zvýšená odolnost proti opotřebení, častější pojezd vozidly apod. je lepší variantou aplikace Barboflooru (obsah odolných plniv).
 • Je možné Barbofloor obarvit?
  Při požadavku jiného, než cementově šedého vzhledu je možné do Barboflooru přidat běžně dostupná minerální barviva (např. malířské potřeby). Vzhledem ke kombinaci s cementovou hmotou však nelze očekávat barevnou škálu světlých barev, neboť vždy půjde o kombinaci se šedou barvou. Vzhledově pěkného výsledku je možné dosáhnout červeným, hnědým, zeleným nebo modrým plnivem. Vzhledem k různé intenzitě barev je vzájemný poměr nutné odzkoušet pro dosažení žádaného efektu (viz technický list výrobku).
 • Je nutné podklad před aplikací Barboflooru penetrovat?
  Podklad při standardní kvalitě není nutné ničím penetrovat, je ale zapotřebí dosáhnout maximálního nasycení podkladu vodou. Pokud toto není dodržené, dochází k tvorbě kráterků v povrchu stěrky a tím ztrátě vodonepropustnosti. Opačný extrém, tj. kaluže na povrchu zase znesnadňují aplikaci (klouzání po povrchu při aplikaci válečku). V případě, že je povrch nepříliš kvalitní a má tendenci se odrolovat je nutné použít penetraci na zpevnění podkladu. Nejvhodnějším prostředkem je aplikace akrylové emulze Ecofix.
  V případě horšího podkladu je ale nutné si uvědomit, že stěrka Barbofloor se aplikuje v průměrné tloušťce 1,5 mm a nemůže tedy schovat větší poškození. V takovém případě je nutné povrch nejprve sanovat (Multicret Mono+) a nebo použít jinou technologii, např. samonivelační podlahu.
 • Za jakou dobu je vhodné aplikovat ochranu proti odpařování vody z betonu – CurolSiT60?
  Ochranný film nástřiku Curol je vhodné aplikovat v nejkratší době po ukončení povrchové úpravy betonu (potěru, stěrky) na matný a zavadlý povrch.
 • Proč je vhodnější aplikovat výrobky Curol stříkáním?
  Dochází k lepšímu a rovnoměrnému nánosu přípravku na povrch ošetřované plochy. Tím dochází i ke stejné intenzitě odpařování a omezení flekatého vzhledu povrchu (jde o dočasný stav), který se postupně barevně srovná.
 • Je nutný certifikát a prohlášení o shodě pro Curol SiT60?
  Ne, neboť se nejedná o výrobek trvale zabudovaný do stavby. Působí po dobu asi 4-8 týdnů a užíváním povrchu postupně mizí.