Obecné zásady při kotvení maltami GROUTEX:

Výhody kotvení materiály GROUTEX:

Cenové doporučení z praxe:

ekonomického hlediska nemá větší smysl využívat natěsno minimálních hraničních hodnot velikosti kotevního otvoru.
Z hlediska vlastní kvality práce a bezpečnosti (u kotvení prvořadé) je vhodnější použít o něco větší průměr vrtáku, který následně zajistí lepší přístup do otvoru, tj. vyčištění, jistější usazení kotvy na střed a další parametry. Přitom vzhledem k ceně kotevního materiálu jsou náklady vůči „JISTOTĚ“ zanedbatelné.
Příklad (ceny bez DPH):
průměr kotvy 20mm, hloubka 200mm, počet kotev – 100 ks
a) průměr vrtání – 30mm – cena za Groutex 601 – 320,- Kč
b) průměr vrtání – 36mm – cena za Groutex 601 – 560,- Kč
tj. náklady na jednu kotvu vzrostly pouze o 2,40 Kč, celkově o 240,- Kč, což je ve srovnání s cenou ukotvené technologie zanedbatelné