Kotevní a zálivkové malty

Vysokopevnostní malty řídké konzistence se používají především k ukotvení různých ocelových nebo i betonových prvků k okolnímu materiálu (většinou betonu) a výplním otvorů a dutin, kam lze materiál nalít nebo načerpat.

Groutex 6 – skupinové označení řídkých zálivkových malt. Číslovky za šestkou udávají zrnitost křemičitých přísad a tím orientačně vhodnost k použití v určitých aplikačních případech podle tabulky:

Název Zrnitost křemičitých přísad Vhodné pro tloušťky cca Vlastní roztékavost
Groutex 6000 0 – 0,1mm více jak 550 mm
Groutex 6003 0 – 0,3 mm 3 – 10 mm více jak 550 mm
Groutex 601 0 – 1 mm 10 – 30 mm více jak 600 mm
Groutex 603 0 – 3 mm 20 – 50 mm více jak 650 mm
Groutex 608 0 – 8 mm 50 – 150 mm více jak 800 mm
Groutex 616 0 – 16 mm více jak 150 mm více jak 750 mm

Doporučené obecné podmínky kotvení pro plné využití parametrů kotvy (pevnost oceli apod.):

Šířka mezery kotva-stěna vrtu = minimálně 5x nejvyšší zrnitost přísad, u Groutex 6003 od 3 mm více
Příklad: Materiál G 601 – max. zrnitost je 1mm, tj 5×1 mm = 5 mm, tj. mezi stěnou vývrtu a kotvou musí být alespoň 5mm mezera – pro tyč průměru 20mm je tak zapotřebí vrtat minimálním průměrem 30mm. Je-li k dispozici vrták menšího průměru je zapotřebí ke kotvení použít materiál s jemnější zrnitostí – G 6003.

Doporučení z praxe:
Z ekonomického hlediska nemá větší smysl využívat natěsno jen minimálních hraničních hodnot velikosti kotevního otvoru.
Z hlediska vlastní kvality práce a bezpečnosti (u kotvení prvořadé) je vhodnější použít o něco větší průměr vrtáku, který následně zajistí lepší přístup do otvoru, tj. vyčištění, jistější usazení kotvy na střed a další parametry. Přitom vzhledem k ceně kotevního materiálu jsou náklady vůči „JISTOTĚ“ zanedbatelné.
Příklad (ceny bez DPH):
průměr kotvy 20mm, hloubka 200mm, počet kotev – 100 ks
a) průměr vrtání – 30mm – cena za Groutex 601 – 320,- Kč
b) průměr vrtání – 36mm – cena za Groutex 601 – 560,- Kč
tj. náklady na jednu kotvu vzrostly pouze o 2,40 Kč, celkově o 240,- Kč ve srovnání s cenou ukotvené technologie.

Časté dotazy:

 • Jak srovnávat GROUTEX s jinými obdobnými výrobky?
  Jednoznačně prostřednictvím technických parametrů, které je řadí k nejlepším výrobkům na evropském trhu. Neposledním argumentem je i příznivá cena těchto materiálů.
 • Existuje nějaká tabulka pro navrhování kotev maltou GROUTEX?
  Ve většině případů není potřeba, pokud byly dodrženy některé základní principy. Pevnost kotvy (šroubu) byla správně zvolena a byla zapuštěna do hloubky minimálně 10-násobku jejího průměru. Tloušťka vrstvy kotevní hmoty odpovídá doporučené tloušťce pro jednotlivé zrnitosti kotevní hmoty řady GROUTEX. Materiál byl technologicky správně připraven a aplikován. Pak dochází při zatížení k tzv. plnému využití kotvy. Tyto jednoduché principy byly ověřeny zkouškami a praxí.
 • Mohou cementové kotevní malty řady GROUTEX nahradit chemické kotvy v kartuších?
  Po srovnání technických parametrů jistě ano. Ve většině případů (zvláště při kotvení do jiných materiálů než je beton) bude limitujícím prvkem pevnosti kotvy pevnost okolního materiálu.
  Když vezmeme v úvahu mnohem nižší cenu a jednoduchost zpracování lze pak říci jednoznačně ano!
  Příklad: 25 kg balení 600,- Kč vč. DPH ve srovnání s 300 ml kartuší, dle různých výrobců cca 400-600 Kč vč. DPH. Prosté porovnání cen však v přepočtu na objemové porovnání vyznívá drtivě ve prospěch malty Groutex, 25 kg balení představuje cca 12500 ml směsi, tj. cca 40x více než kartuše!!
  Navíc ve prospěch malt hovoří jednoduchá příprava, dlouhá zpracovatelnost, výroba množství dle potřeby a dlouhá skladovatelnost.
  Dalším důležitým faktem je, že při kotvení často potřebujeme vyplnit vzniklý prostor pod patkou, kterou na kotevní šrouby následně montujeme (vyrovnání vůči podkladu). Tento prostor materiálem z kartuší vyplnit nelze, ale přitom je zapotřebí jej vyplnit kvalitní hmotou beze zbytku, jinak je ovlivněna statika celého uchycení!!
 • Je nutné při aplikaci kotevních malt podklad penetrovat?
  Za standardní situace ne, místo aplikace kotevních malt je zapotřebí pouze řádně provlhčit.
 • Proč je na volnému vzduchu přístupný povrch malt GROUTEX doporučován nástřik CUROL SiT60?
  Jednoznačně z provozních důvodů. Kotevní malty (ale i jiné cementové výrobky) je pro dosažení jejich parametrů zapotřebí ochránit před rychlým odpařením vody (teplotně nebo vířením vzduchu apod.) a tím tvorbou povrchových trhlinek. Není-li možné toto zabezpečit mechanickou ochranou (např. fóliemi) či vlhčením povrchu vodou, je z provozních důvodů nejjednodušší variantou nástřik přípravku CUROL SiT60.
 • Je možné maltami GROUTEX kotvit i při nízkých teplotách?
  Teoreticky to možné je. Nestačí však jen maltu smísit s teplou vodou, protože důležitější je míra promrznutí místa kotvy. Bude-li toto místo dostatečně prohřáté a během minimální doby zrání chemické kotvy neklesne teplota okolní hmoty pod bod mrazu je možné aplikovat kotevní hmotu i v zimních měsících. V každém případě aplikace vyžaduje zvýšenou technologickou kázeň!! Viz zimní opatření při práci s maltami GROUTEX