Zásady práce s nesmrštivými maltami GROUTEX při nízkých teplotách

Jedna z obecných zásad pro práci s cementovými hmotami nedoporučuje práci při teplotách nižších než +5 oC.
Důvodem je prodlužování hydratace a při poklesu teplot pod bod mrazu dochází k následnému rozrušení slabých vazeb v materiálu narůstajícími krystaly zmrzlé vody. Dosáhne-li cementový materiál pevnosti v tlaku alespoň 5 MPa a více, je již vůči nízkým teplotám dostatečně odolný.
Vezme-li se tato skutečnost v úvahu a využije-li se rychlého nárůstu pevnosti malt řady Groutex, je možné s nimi pracovat za nízkých teplot (i kolem bodu mrazu).

Vývoj pevnosti materiálu Groutex 603 v závislosti na teplotě:
— Pevnost v tlaku (MPa) při teplotě okolí, suché směsi a záměsové vody —
Uplynulý čas okolí 20 oC okolí 10 oC okolí 6 oC okolí 3 oC
směs, voda 20 oC směs, voda 10 oC směs, voda 15 oC směs, voda 25 oC
1 hodina 20
1,5 hodiny 25 5 7 15
2 hodiny 11 15 20
3 hodiny 13 17 25
1 den 50 24
Při práci s maltami řady GROUTEX za nízkých teplot je však nutné dodržet následující doporučení:
Upozornění:

Další informace jsou obsaženy v technickém listě výrobku. Nejste-li si postupem jistí, stavební práce s maltami řady GROUTEX při nízkých teplotách konzultujte s dodavatelem. Není-li možné uplatnit alespoň některá z uvedených doporučení a zajistit tak náběh pevností malty před poklesem teplot s maltou při nízkých teplotách raději nepracujte !! Dodavatel nenese odpovědnost za případně vzniklé škody při neodborném zacházení a nedodržení popsaných opatření.


Převzato ze stránek společnosti Profimat