Materiály slouží k zainjektování nejrůznějších dutin v horninách, betonu nebo jiných stavebních materiálech.

Groutex 6000 - injektážní směs na cementové bázi