Adhézní můstky

Adhézní můstky slouží ke zlepšení přilnavosti nově ukládaného materiálu (malty, směsi, vrstvy) k podkladní ploše.

Ecofix - emulze na akrylové bázi. Používá se navíc na vylepšení vlastností standardních cementových hmot (lepší přilnavost, pružnost atd.)

Barbotec RB - suchá předmíchaná směs na cementové bázi.

Časté dotazy:

  • Jak funguje adhézní můstek?
    Adhézní můstek je materiál s vylepšenými vlastnostmi přilnavosti k podkladu oproti standardním materiálům. Obecně se většinou připravuje tak, že na očištěný a připravený podklad se tento můstek nanese a do jeho živého povrchu se následně nanáší přilepovaná směs (sanační malta, potěr apod.)
  • Proč se Ecofix přidává do prefabrikované hotové malty?
    Ecofix svými vlastnostmi vylepšuje parametry standardních směsí (potěrů, spárovacích a lepících malt apod.). Tyto malty se stávají pružnějšími (např. lépe reagují na fyzikální změny, třeba teploty), odolnějšími a lépe se pak vyrovnají se změněnými klimatickými podmínkami. Např. přídavek Ecofixu do standardní lepící malty vytvoří parametrově flexibilní lepící maltu atd.