Adhézní můstky slouží ke zlepšení přilnavosti nově ukládaného materiálu (malty, směsi, vrstvy) k podkladní ploše.

Ecofix - emulze na akrylové bázi. Používá se navíc na vylepšení vlastností standardních cementových hmot (lepší přilnavost, pružnost atd.)

Barbotec RB - suchá předmíchaná směs na cementové bázi.

Časté dotazy: