Materiál GROUTEX spadá do skupiny výrobků Kotevních a Výplňových nesmrštivých malt. Jsou to vysokopevnostní malty plastické konzistence sloužící k ukotvení různých ocelových nebo i betonových prvků k okolnímu materiálu (většinou betonu) a výplním otvorů a dutin ve svislých konstrukcích nebo stropních plochách.

Materiál rozdělujeme na: